תקנון השכרת ציוד למסיבה

לקוחות יקרים להלן תקנון השכרת הציוד למסיבה של "קסם של טיפי"

 

1. השוכר /הלקוח מתחייב ומאשר בזאת כי קרא והבין את תקנון השכרת הציוד המפורט טרם ביצוע הזמנה מ"קסם של טיפי-לירון בן חמו " (להלן "המשכיר" -בעל הציוד)  
 

רשימת "הציוד" להשכרה יהיה מפורט בהתאם להסכם שיחתם ביין שני הצדדים בעת ההזמנה וביצוע התשלום:

 

 רשימת הציוד כוללת אוהלים למסיבה לפי גודל חבילה/מספר האוהלים ולפי הקונספט ברשימת האביזרים אשר תבחר ע"י הלקוח ובהתאם למלאי.

לידיעת הלקוח כל אוהל מורכב ממקלות עץ ובד תפור למידות אוהל לפי קונספט.

לידיעת הלקוח ולמען הסר ספק בכל מקום בו מצויין "סט אביזרים לצילום" הסט יהיה ע"פ מלאי קיים בעת ההזמנה ולא בהכרח ע"פ הקונספט הנבחר.

לידיעת לקוח ולמען הסר ספק, בכל מקום בו מצויין "שרשרת תאורת לד", האספקה היינה לכמות השרשראות תאורה בלבד ולא על מרכיב הסוללות.

כל השרשראות לד עובדות על סוללות. כל שרשרת מצריכה כמות של 3 יחידות סוללות לצורך הפעלתה. אלה אם כן צויין אחרת הסוללות לא מסופקות ולא כלולות במניין רשימת הציוד. על הלקוח לדאוג לאספקת סוללות באופן עצמאי לצורך הפעלת התאורת לד ו או לחלופין לקבל באספקה מראש בעת ההזמנה בתשלום נוסף על מרכיב הסוללות .

AA גודל הסוללות המתאימות.

השכרת הציוד תהייה בהתאם וכפוף לתנאים לכלל החבילות בכל הזמנה :

1. תקופת השכירות:

 תקופת השכירות הינה ל-1 ימים החל מתאריך האספקה ועד ליום למחרת כאשר שעת החזרה הציוד למחסן בבחירת האפשרות ל"איסוף עצמי" תהייה  עד השעה 12:30 לכל המאוחר

בבחירת האפשרות למשלוח תקופת השכירות תהייה בהתאמה ל-1 ימים ושעת האיסוף תתואם ישירות מול הלקוח ובהתאם לשעות העבודה של השליחויות.

2. דמי שכירות הציוד:

השוכר ישלם למשכיר עבור תקופת השכירות שהוגדרה ליום שכירות הציוד הנ"ל סך העלות תהייה בהתאם לסוג וגודל החבילה ובהתאם לתוספות /שינויים אשר הלקוח ידרוש לקבלם אשר יחולו בהסכם ההשכרה כגון: תוספת עלות שליחות אספקת הציוד, תוספת עלות השכרת מכונת פופקורןו/או כל מכונת מזון או מכונה אחרת לבחירתו ע"פ מלאי קיים/ אספקת סוללות, תוספת שי מתוק במידה ולקוח יבקש לקבל בנפרד כמות העולה על זו המסופקת בהזמנה / תוספת שרשראות לד/תוספת שרשראות דיגלונים/תוספת אביזרי צילום / תוספת פינאטה/ תוספת מתנות לחלוקה וכיוצא בזה.

 

לידיעת לקוח המחיר המופיע בכל חבילה לא מתייחס להובלות הלוך חזור לבית הלקוח אלה מציג הגעת הלקוח לאיסוף עצמי מאחת מנקודות האיסוף . (חריש /פרדס חנה). דמי הובלה במידה והלקוח יהיה מעוניין יפורטו בהתאם לאזור האספקה .

3. דמי ביטול הזמנה או לחלופין דמי שינוי תאריך:

לידיעת הלקוח ולמען הסר ספק ביטול יתקבל בתוך 3 ימי עסקים בלבד אחרת הלקוח יחוייב בעלות דמי שמירת תאריך האספקה בסך של 150 ש"ח .

כמו כן שינוי מועד אספקה ניתן לבצע ללא כל חיוב נוסף עד 3 ימי עסקים ממועד האספקה ,אחרת יחוייב בסך של 150 ש"ח בגין שינוי מועד האספקה.


4. קבלה והחזרת הציוד

השוכר יקבל את הציוד ויחזירו באותו המקום מייד עם תום תקופת השכירות כמצויין בסעיף 1

המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין יום השכרה אחד.

במקרה והשוכר יאחר בהחזרת הציוד למשכיר, כל איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה, יחויב בתשלום בגין יום נוסף בדמי השכירות בסכום מלא לכל איחור כאמור.

אף על פי זאת ידוע לי כי אין באמור כדי לתת לי זכות לכל איחור בהשבת הציוד כנגד התשלום, אלא אם כן פניתי מראש ל"קסם של טיפי" להלן המשכיר וקיבלתי את אישורו בכתב, זאת מאחר והדבר עלול למנוע או לעכב מסירת הציוד ללקוח אחר.

5. בעת קבלת הציוד השוכר מצהיר כי קיבל לידיו את הציוד במצב טוב ותקין ולאחר שבדק את הציוד ביום האיסוף, כמו כן השוכר מתחייב להחזירו למשכיר באותו המצב .

6. השוכר מתחייב שלא לעשות בציוד כל שימוש שהוא שלא בהתאם להוראות החלות עליו ו/או המופיעות עליו ו/או בניגוד להדגמה שבוצעה עבורו ואו נמסרה לו כהדרכה מוקלטת לנייד ו/או לאימייל .

ידוע לשוכר כי במידה הציוד יוחזר על ידו כשהוא תקול ו/או פגום, יהיה עליו לשלם את ערך עלות התיקון, ואם לא ישולם על ידו מכל סיבה שהיא בתום 7 ימים מתאריך ההחזרה ו/או יוחזר ללא אפשרות לתקנו, השוכר מסכים מראש כי יהיה עליו לשלם את מחיר עלותו בהתבסס על המחירים המופיעים באתר קסם של טיפי. כמו כן השוכר נותן את אישורו מראש כי "קסם של טיפי" תשמור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח רק עד למועד החזרת הציוד ובכפוף להשבתו כשהוא תקין ושלם, והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש במקרה של החזרת הציוד באיחור ו/או אי החזרתו ו/או החזרתו כשהוא פגום ו/או בכל מקרה אחר של הפרת תנאים אלו, ולחייב את כרטיס האשראי בגובה הנזק שנגרם לה וזאת בהודעה מוקדמת שתנתן לשוכר.

כמו כן מוסכם בזאת מראש ביין הצדדים כי  במקרה של אבדן או גנבת הציוד או אי החזרתו מכל סיבה אחרת ישא השוכר בעלות המלאה של הציוד החסר וזאת ללא תלות בויתור בכל סעד אחר מצד המשכיר.

השוכר מתחייב לעשות שימוש זהיר וסביר בציוד המושכר תוך כדי נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים מאופי הפעילות שלשמה הושכר הציוד וכן בזמן אכסונו לפני ואחרי השימוש בתקופת השכירות. כל זאת בהתאם להוראות ההפעלה שקיבל בהסכם זה ולהוראות כל דין. ידוע לשוכר כי באחריותו הבלעדית לוודא כי ישנה אפשרות טכנית, הרשאה וזכות על פי חוק להעמיד ולהפעיל את הציוד במקום ובמועד כפי שהוא מתכנן. ידוע לשוכר כי במידה והציוד יוחרם במהלך ההשכרה, הדבר ייחשב כאיחור במסירה ויחייב תשלום לפי מחיר השכרה יומי עד להשבתו "לקסם של טיפי", וזאת באחריותו ועל חשבונו הבלעדית של השוכר.

7.ידוע לשוכר כי אין להציב את הציוד ו/או להפעילו כשהוא חשוף לגשם ו/או למים וכי עליו לפעול למניעה בעניין זה. כמו כן השוכר מתחייב לעמוד בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות מחמירים, לרבות, אך לא רק, שלא להציבו ליד מקור אש, גז וכו.

סביבה: השוכר מתחייב לספק הצבת הציוד בסביבה נקייה.

השוכר מתבקש לשמור על סביבה ללא עישון בכל עת במהלך השכרת הציוד, אנא עשו כמיטב יכולתכם להרחיק חיות מחמד מאוהלי הטיפי והציוד המושכר. ידוע לשוכר בחתימתו על הסכם זה כי חל איסור להכניס מזון או משקאות או איפור וכל ציוד כיוצא בזה בתוך האוהלי טיפי כמו כן כל זאת חל גם על כל חומר אשר עלול להכתים את האוהלים מהצד החיצוני שלו. במידה והציוד יוחזר עם כתמים השוכר ישא בעלות של 120 שח ליחידה בגין ניקיון מיוחד במידה ויהיה צורך בכך.

 

8. ידוע לשוכר והוא מצהיר כי במקרה של השכרת מכונת מזון מכל מין וסוג שהוא במידה ויפורט בהסכם הרכישה מראש, עליו להשיבה כשהיא נקייה ומוכנה לשימוש, שאם לא אכן השוכר יחוייב בגין ניקוינה בסך של 45 שקלים.

 

9. השוכר מאשר ומצהיר בזאת כי החל מקבלת הציוד לידיו ועד השבתו, יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי הן לציוד והן לכל צד ג׳ שהוא ו/או לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם לכל צד וצד ג׳ שהוא.

המשכיר לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ו או תאונה בגין פציעה או כל סוג של נזק כספי ו/או רכוש ו/או גופני במידה ומתרחש לשוכר ו/או לכל צד ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בציוד ו/או אחזקתו ע"י השוכר או כל מי שמטעמו. השוכר מבין ומאשר בהזמנתו את הציוד המושכר כי כל שימוש בציוד המושכר במהלך כל תקופת השכרתו תהייה באחריותו הבלעדית בלבד. כל הציוד מוצע לילדים ולכן על הלקוחות מוטלת חובת האחריות הפיקוח וכל כללי הזהירות הקיימים בעת השימוש בציוד.

מבלי לגרוע מהאמור השוכר מתחייב לשפות את קסם של טיפי ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה שיופנו כלפיה, לרבות כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו לה עקב כך.


10. ידוע לשוכר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של הפרת חובותיה והתחייבויותיה של קסם של טיפי מכל סיבה שהיא, לא תעלה אחריותה על גובה עלות השכרת הציוד ששולמה על ידי השוכר, וזאת כזיכוי להזמנה הבאה. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי.
 

11. על ההתקשרות עם "קסם של טיפי" ועל תנאים אלו ועל כל הנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט תהיה של בית המשפט המוסמך בחדרה  בלבד


12. להבטחת קיום ההתחיבויות ימסור השוכר למשכיר את פרטי כרטיס אשראי לביטחון. במקרה ויפר השוכר את התחיבויותיו הנ"ל רשאי המשכיר  לגבות מכרטיס האשראי על כיסוי הנזקים שנגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שהמשכיר זכאי להם ע"פ כל דין .

הנני מאשר ומסכים שקראתי והבנתי את כל תנאי הסכם הזה וכי אני מעוניין לקיים את כל תנאיו ולהזמין את הציוד על כל המשתמע מתקנון זה.